LİSANS BÖLGEMİZ

Lisans No: DAG/7065-6/417

Tarih: 11/05/2017

Bu lisans; Akmercan Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.`ne 11/05/2017 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreyle, Tunceli şehrinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun 11/05/2017tarihli ve 7065-6 sayılı Kararı ile verilmiştir.